Warunki gwarancji

Warunki gwarancji dla felg aluminiowych

By właściwie dobrać  felgi  do samochodu, dobór  felg i zestawu montażowego musi być zgodny z katalogiem aplikacyjnym producenta. W szczególności wymagania i instrukcje zawarte tu muszą być obligatoryjnie stosowane. Niezgodności oraz nie przestrzeganie skutkują wyłączeniem gwarancji.


Przed montażem felg aluminiowych, należy dokładnie umyć punkty montażowe pojazdu (piastę, śruby, powierzchnie kontaktowe) z kurzu i brudu. Co więcej, sprawdzenie że nie ma zanieczyszczeń na powierzchni kontaktowej felg (śruby mocujące tarczy hamulcowej, pierścienie, itp.) zapewnia równomierne łączenie felgi aluminiowej. Używanie reduktorów tarcia na powierzchnie kontaktujące się z felgami nie jest dozwolone. Otwór na śrubę nie może być uszkodzony podczas wkręcania na felgę. Tylko zestawy montażowe wskazane z w katalogu aplikacyjnym mogą być montowane. Felgi aluminiowe mogą być montowane tylko przy pomocy klucza dynamometrycznego. W przypadku używania klucza udarowego bardzo ważne jest by dokręcać śrubę na  ¾ długości.; dopiero dalej mogą być dokręcane kluczem udarowym. Po 50 – 100 km śruby muszą być ponownie dokręcone. Niewłaściwe dopasowanie i traktowanie skutkuje wyłączeniem z gwarancji.


Felgi aluminiowe muszą być czyszczone regularnie w szczególności sól drogowa i zanieczyszczenia z hamulców muszą być usuwane. Należy je czyścić w odstępach około 2 tygodni. Nie można używać agresywnych płynów myjących. (np. detergenty na bazie kwasów, alkoholu, lub acetonu). Zaniedbania w myciu felga mogą prowadzić do uszkodzeń. Nie mycie lub niewłaściwe mycie felg powoduje wyłączenie z gwarancji.
Drobne uszkodzenia spowodowane przez odłamki drogowe, małe kamyki bądź tym podobne muszą być natychmiast reparowane za pomocą lakieru czyszczącego. Jeśli takie uszkodzenia nie są natychmiast reperowane pod powierzchnią zaczyna się rozwijać korozja. Uszkodzenia spowodowane brakiem reperacji są wyłączone z gwarancji.


Gwarancja na felgi aluminiowe jest wyłączona jeżeli reklamacja jest złożona na defekty w lakierze lub niemożność wyważenia felgi które to było spowodowane wypadkiem, uderzeniem w krawężnik, najazdem na przedmioty twarde lub tym podobne. Jeśli felgi są malowane lub przemalowywane  przez strony trzecie gwarancja traci swoją ważność.